KURUM
TELEFON
FAKS
Makam 582 16 62
546 00 67
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
582 79 30 - 510 50 77
546 00 67
Belediye Başkanlığı 413  11 11
546 29 65
Askerlik Şubesi Başkanlığı 582 49 59
582 73 30
Emniyet Müdürlüğü 582 70 77
582 32 19
Mal Müdürlüğü 582 70 75
546 92 12
Nüfus Müdürlüğü 416 31 34
 
Milli Eğitim Müdürlüğü 546 66 36
664 58 89
Müftülük 582 48 20
558 18 86
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 415 55 12
 
Sağlık Müdürlüğü 416 74 60
 
Toplum Sağlığı Merkezi 679 23 12
664 47 68
Tapu Müdürlüğü 395 21 00
664 76 03
Kadastro Şefliği 582 60 93
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 664 92 10
 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 664 06 43
 
Halk Eğitim Merkezi 582 69 07
582 60 99
Aile ve Sosyal Politikalar Ek Hizmet Birimi 416 25 53
 
İlçe Halk Kütüphanesi 665 66 79
 
İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü 583 54 59
 
Cevizlibağ Öğrenci Yurdu 546 23 29
 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 558 78 10