Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Zeytinburnu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Biruni Üniversitesi ve Zeytinburnu Eğitim ve Bilim Derneği (ZEYBIL) ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı' nın 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında "Özel Çocuk Güzel Toplum Projesi' nin tanıtım toplantısı 30.11.2018 tarihinde kahvaltılı olarak düzenlendi.
 
Projede yer alan kurumların katkısıyla, Zeytinburnu'nda ikamet eden ve eğitim gören; göç, işsizlik, düşük eğitim seviyesi vb. gibi çeşitli nedenlerden dolayı risk altında bulunan ve kendi gereksinimlerine uygun eğitime erişimde sorun yasayan özel yetenekli çocukların kendi beceri ve yeteneklerine uygun şekilde eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla ilçede bulunan ilkokullar ve ortaokullar arasından seçilecek pilot okullara destek eğitim odaları (DEO) açılarak gerekli eğitim ve alt yapı hizmetlerinin oluşturulması projenin genel amacıdır. Zeytinburnu ilçesinde devlet okullarında ilkokul ve ortaokul düzeyinde, tanılanmış fakat bireysel özelliklerine uygun eğitim alamayan özel yetenekli çocuklara seviyelerine uygun eğitim öğretim hizmetlerinin verilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla ilçede bulunan 14 ilkokul arasından 7 okula, ortaokulda kademesinde 12 okuldan 7 okula Destek Eğitim odası (DEO) açılacaktır. Zeytinburnu’nda İlkokul ve ortaokullarda öğrenim gören, Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından tanılanmış, özel yetenekli çocukların, sahip oldukları yetenek ve becerilerine uygun eğitim alabilecekleri destek eğitim odaları açılarak gerekli alt yapı oluşturulacaktır.